Handleiding Spelen met schaduw en licht verschijnt met film Top Hats

met film Top Hats

De schaduwkunstenaar, vandaag volop aan herwaardering toe, kan zich reeds uitleven op een gewoon wit laken beschenen door een lichtbron. Schaduwkunst gaat van het hanteren van eenvoudige figuurtjes gemonteerd op stokjes, tot het inzetten van het eigen lichaam door bewegingsexpressie, dans en mime.
De handleiding Spelen met schaduw en licht werd door Art Without Bars uitgewerkt voor therapeuten en animatoren die er in forensische ziekenhuizen en detentiecentra creatief mee aan de slag kunnen. Zij is ook bruikbaar in andere takken van de zorgsector, in het bijzonder door wie met kleine groepjes creatief wil werken.

Voor hen organiseren we vormingen in schaduwkunst. 

De redactie van de handleiding is van de hand van drie animatoren van het project die hun ervaring te boek stelden in pittige en tegelijk instructieve dialogen gevoerd tussen een denkbeeldige leerling Carlo en Marie, een ervaren animator van schaduwkunst. De instructies lopen over vijf hoofdstukken: hoe verhalen bedenken en optekenen, hoe beeldmateriaal scheppen, hoe expressief bewegen, hoe audiomateriaal inzetten en tot slot, hoe een schaduwscène inrichten.

Rijkelijk geïllustreerd, bevat het boek ook talrijke verwijzingen naar een film gedraaid tijdens een tweejarig project met zogenaamde ‘Top Hats’, personen met een justitieel verleden. De titel ‘Top Hat’ – hoge hoed – slaat op deelnemers en begeleiders die men aan het werk ziet in twee luiken van een schaduwspel en tijdens de making-of. Daarbij worden beide landstalen gesproken en is er een Engelse ondertiteling.

Boek en film zijn door vzw Art Without Bars asbl uitgegeven bij Halewijn nv.
Inhoud boek: 108 p., 47 ill.; voorwoord door Minister K. Geens
Duur van de film: 35 min.

Secured By miniOrange