Wat

Art Without Bars startte in 2000 als een feitelijke vereniging met kunsttentoonstellingen en daaraan gekoppelde workshops voor personen die tijdelijk in detentie verblijven. Dit gebeurde toen vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een toenemende humanisering binnen de detentie konden realiseren.

In 2005 werd de vzw officieel opgericht. Dit betekende het startpunt voor de geplande professionalisering van de organisatie. Art Without Bars organiseert niet enkel tentoonstellingen van kunstenaars in vrijheid binnen de muren van de gevangenis, zij stelt ook kunst ten toon van gedetineerde en niet gedetineerde kunstenaars op publieke plaatsen. Met haar werking probeert Art Without Bars vandaag alternatieve methoden aan te reiken voor reïntegratie waaronder multidisciplinaire ateliers  voor mensen met een justitieel verleden. Deze ateliers vinden plaats sinds januari 2017 in het Poorthuis dat vrij toegankelijk is en gemakkelijk bereikbaar is aan de ring van de stad Leuven(zie Project V).

Voor haar activiteiten werkt Art Without Bars met partners.

Een voorbeeld: Tentoonstelling “L’Imaginaire griffoné”. Tijdens het “Festival des Libertés 2007” in november 2007 vond te Brussel een tentoonstelling plaats i.s.m. de Dienst voor Morele Bijstand waarbij foto’s van graffiti werden tentoongesteld. Er waren zowel opnamen van karikaturen van 19de eeuwse cipiers als foto’s van hedendaagse graffiti uitgestald. De verzameling, die deel is van het archief van AWB (cfr. infra ) bevat zowel graffiti van het Tuchthuis van Vilvoorde als recente graffiti van de isolatiecel van Oudenaarde. Graffiti en tatoeages zijn “cellebroeders”. Tot op vandaag laten zijde gedetineerden toe hun gevoelens de volle loop te laten, ook al zijn beide verboden in de gevangenis. In het Tuchthuis in Vilvoorde zijn prachtige bloemenmotieven bewaard, naast eenvoudige landschappen en schunnige tekeningen. De aftelstreepjes maar ook teksten als bv. “4 jaar in dit kot zonder zon of s(ex)” drukken de hunker naar de vrijheid uit, en dieper nog: de universele weerzin tegen de opsluiting.

Overzicht van tentoonstellingen met workshops georganiseerd in Belgische gevangenissen:

Leuven Centraal: oktober – november 2000 Timur NOVIKOV
Leuven Hulpgevangenis: december -januari 2000-2001 Timur NOVIKOV
St.-Gillis: september 2002 Joulia STRAUSSOVA
St.-Gillis: maart – april 2002 Timur NOVIKOV
Oudenaarde: december 2002 Marcel MAEYER
  En in het Cultureel Centrum Maagdendale Timur NOVIKOV
Tournai: december – januari 2004 – 2005 Timur NOVIKOV
Nivelles: januari 2005 Sam DILLEMANS
Hoogstraten: maart – april 2006 Timur NOVIKOV
2008 tot 2016: rondreizende tentoonstelling Inmate Tattoo 

Overzicht van tentoonstellingen Art Story

Leuven Centrale Bibliotheek KULeuven: mei 2013 Dromen over muren heen
Deurle, Museum Dhondt-Dhaenens november 2014 – maart 2015 Deze wereld van geknipte doornen

Viering 10 jaar Art Without Bars

Het Museum Dr. Guislain in Gent werkte samen met AWB voor de tentoonstelling getiteld Fatalitas! Tekeningen van gedetineerden uit het interbellum die plaats vond in 2010. De vernissage is op 21 mei en een feestelijke nocturne met lectuur van verhalen uit het Milieu van het interbellum door François Beukelaers vindt plaats op 27 mei. Meer Inlichtingen bij de link Projecten en op het secretariaat van Art Without Bars.

Bibliotheek ‘kunst en detentie’

Art Without Bars vzw bouwt stapsgewijze een archief uit over kunst in detentie in het Poorthuis te Leuven. Alle items zijn digitaal geregistreerd. Het bestand kan met search tools geraadpleegd worden door vorsers die zich vooraf melden. Bezoekers kunnen de boeken ter plaatse raadplegen.

Dit archief herbergt zowel boeken, tijdschriftartikels als DVD’s en beslaat de verschillende kunsttakken. Uiteraard kan ook gezocht worden op auteur en titel en op specifieke rubrieken als bijvoorbeeld body art, een domein dat voortvloeit uit het project The ornamental body dat AWB uitbouwde in 2008 i.s.m. De Witte Zaal in Gent.

Alle boeken en informatiemateriaal over kunst in het penitentiair milieu worden in dank aanvaard en digitaal verwerkt.

Secured By miniOrange