Projecten

Project I: Inmate art uit het interbellum

Inmate art – een recente term in het Westen – is kunst gemaakt door mensen die wegens criminele feiten in afzondering zijn geplaatst. Na zijn dood op 24 januari 1960, geraakte dokter Jean Lacassagne een voorvechter van deze specifieke kunsttak, bijna in de vergetelheid. Hij is geboren in Lyon (1886) als zoon van de beroemde wetsdokter Alexandre Lacassagne, die als dermatoloog de tatoeage als onderwerp van studie introduceerde. Geïnspireerd door de ziekenbezoeken met zijn vader aan de hospitalen en tuchthuizen van zijn geboortestad, publiceerde Jean later als dermatoloog ruimschoots over dit onderwerp. Lees meer…

Project II: Inmate Tattoo

Van oudsher is tatoeage een belangrijke manier om diepe gevoelens op een quasi onuitwisbare wijze te ventileren. Toch heerst nog steeds een taboe rond deze praktijk in de penitentiaire context. Ondermeer rijzen bij clandestien gebruik van zelfvervaardigde tatoeageapparatuur gevaren voor verspreiding van o.m. HIV en hepatitis. In 2007 ontstond een akkoord met de penitentiaire overheid over een samenwerking gevoerd over een vol jaar tussen de vzw en gedetineerden van Oudenaarde met als eindmeet en tentoonstelling die tatoeagepraktijken en body painting bespreekbaar zou maken. Het tentoonstellingsproject The ornamental body wordt over drie luiken gespreid. Lees meer…

Project III: Concours met Kruim

Dit project omtrent de techniek van het modeleren met broodkruim is overgeheveld naar de sector van mentaal minder validen en wordt momenteel uitgewerkt o.m. in het Atelier La Gerbe (Brussel). Lees meer…

Project IV: Art Story

De vzw vroeg aan kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven om een 30-tal kunstwerken uit te kiezen. Haar keuze werd bepaald door het belang van de werken voor de geschiedenis van de mensheid. Het nieuw didactisch instrument, die deze meesterwerken in beeld en woord presenteert , kreeg de naam artpad mee. Hij is bedoeld zowel voor nieuwkomers als voor wie al van kunst hebben geproefd. Het maxi schrift kan tevens als schildersezel dienst doen. Lees meer…

Project V: Top Hats

In het voorjaar 2017 startte Art Without Bars het project TOP HATS (hoge hoeden), een project speciaal voor justitiabelen. Dit zijn medeburgers die nog met het gerecht in contact zijn en buiten de gevangenis verblijven. Zo organiseerde zij in 2017-18 op dinsdag kunstateliers voor een groep deelnemers, zogen. Top Hats (hoge hoeden), die om de 6 maand wisselden. Lees meer…

Project VI: De tanden van de draak. Oproep tot waardigheid voor elk individu.

Een boek en een docufilm (16′) (Peter hier link) over creativiteit in Peruaanse gevangenissen. Lees meer…

Project VII: 3 x Hubertus 

In een reeks workshops zullen de deelnemers het hert van Hubertus in de verbeelding oproepen. Daarbij bezigen ze echte en namaak geweien, tekenen magische medaillons en experimenteren met oer geluiden.

Secured By miniOrange